چرا رو به قبله نماز می‌خوانیم ؟
  • مربوط به موضوع » شبهات نماز

چرا رو به قبله نماز می‌خوانیم ؟

قبله رمز استقلال ما است .

چون یهودی‌ها این طرف هستند . اگر ما این طرف بایستیم ، جزء حزب یهودی‌ها هستیم .
مسیحی‌ها اینطرف هستند .
اگر ما اینطرف بایستیم جزء حزب مسیحی‌ها هستیم .
قرآن می‌گوید :
قبله ی شما را مستقل قرار دادم

" لِئَلاَّ یَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَیْكُمْ حُجَّةٌ " ؛ [1]
تا ناس بر شما حجتی نداشته باشند .

تا یهودی‌ها و مسیحی ها نگویند :
رو به قبله‌ی ما هستید ، دنباله‌رو ما هستید .
یك قبله‌ای دادم مستقل باشید .
بدانید جهتی که برای شما قرار دادیم ، به خاطر ابراهیم و اسماعیل و كعبه و هاجر قداست بیشتری دارد !

گاهی با چانه زدن هایمان نماز را سبک می شماریم .

تنظیم : زهرا اجلال – گروه دین و اندیشه تبیان

1.بقره /150